لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۰٫۵۸۷ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۷
  بازدید از این یادداشت : ۱٫۶۶۶

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  باريس ايليچ مارشاك Boris Ilich Marshakدر 9 جولاي 1933ميلادي / 18 تير 1312 شمسي در لنينگراد بدنيا آمد و 38 روز پيش در روز 6 مرداد / 28 جولاي در پنجيكنت تاجيكستان از دنيا رفت .

  مارشاك پس از طي مراحل دانشگاهي ، دانشنامة فوق ليسانس ( 1956 ) و دكترا ( 1965) ي خود را در رشتة باستانشناسي گرفت . در سال 1982 نيز دكتراي علوم تاريخي از دانشگاه مسكو گرفت . 50 سال فعاليت علمي او را اينگونه ميتوان برشمرد :

  1956- 1958 دستيار انستيتوي تاريخ آكادمي علوم تاجيكستان، دوشنبه

  1958 - 2006 دستيار موزة دولتي ارميتاژ، ( از 1978 ) رئيس بخش آسياي مركزي و قفقاز

  از 1954 همكاري در كاوشهاي پنجيكنت ، مهمترين يادبود سغديان در ماوراءالنهر

  مهمترين دلمشغولي هاي او باستانشناسي و تاريخ هنر آسياي مركزي ، و فلزكاري مشرق زمين بود . در همايشهاي گوناگون آسياي مركزي شركت داشت . عضو تحريرية نشرية بين المللي " هنر و باستانشناسي راه ابريشم " Silk Road Art and Archaeology منتشره در كاماكوراي ژاپن ، و عضو " شورای بین المللی حفظ اماکن و بناهای غیر قابل ارزشگذاری " ايكوموس ICOMOSنيز بود .

  در دانشگاههاي لندن ، وين ، نيويورك ، پاريس ، پنسيلوانيا ، رم ، ... دربارة هنر ايران و توران تدريس داشت . عضو افتخاري بسياري موزه ها و انجمنهاي تخصصي باستانشناسي و تاريخ هنر بود .

  برخي آثار نوشته شدة او عبارتند از :

  1 : افسانه ، قصه و حكايت 

  Legends, Tales and Fables in the Art of Sogdiana. Bibl. Persica Press. New York. 2002

  2 : ديوار نگاره هاي راه ابريشم

  Murals along the Silk Road. St. Petersburg (co-authors A.I.Kossolapov). "Formica"

  3 : گنجينة خان كبرات

  Sokrovishcha Khana Kubrata. Pereshepinskii klad. St. Petersburg 1997 (co-authors V.Zalesskaia and others).

  4 : گنجينة خان كبرات

  The Treasures of Khan Kubrat. St.-Petersburg, 1997 (co-authors Z. LVova and others).

  5 : گنجينه هاي جلگه رود اوب

  Treasures from the Obe Basin (in Russian with the English title and summary). Exhibition Catalogue. St.Petersburg, 1996. Editing (co-editor M.Kramarovsky), Introductory Article, 24 entries.

  6 : فلزكاري شرق

  Silberschätze des Orients. Metallkunst des 3-13. Jahrhunderts und ihre Kontinuität, Leipzig, 1986.

  7 : ديوار نگاره هاي سغد

  The Painting of Sogdiana (co-author A.Belenitskii). Part One of the book: Azarpay G. Sogdian Painting. Berkeley - Los Angeles - London, 1981:11-77.

  8 : نقرة سغدي

  Sogdian Silver (in Russian with large English summary). Moscow, 1971.

   

   و دهها مقالة ديگر دربارة سغد و ماوراءالنهر‌.

  بي ترديد نام باريس مارشاك در زنده كردن تاريخ و هنر سغديان هرگز فراموش نخواهد شد . روحش شاد .

   

  دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۸۵ ساعت ۱۲:۱۳
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت